Geschiedenis VMHC Geel-Zwart

Het initiatief tot oprichten van een hockeyclub in Veghel kwam van P. Klomp- Bueters en S. van den Heuvel. Bij MEP in Boxtel hadden beide heren het hockeyen geleerd en na hun verhuizing naar Veghel gingen zij spelen bij de U.H.C. (Udense Hockey Club). Het op en neer fietsen naar Uden ging op den duur vervelen dus werd besloten in Veghel een sport te gaan beoefenen. Veel keus was er in die tijd nog niet, dus werd het voetbal. Al gauw kwamen zij er achter dat voetballen niet was wat zij zochten.

Persoonlijk hebben zij toen enkele Veghelse leeftijdsgenoten benaderd om te gaan hockeyen. Op 13 december 1939 werd in Hotel Jilesen de officiële oprichtings- vergadering gehouden waarbij 13 personen aanwezig waren. Het eerste bestuur zag er als volgt uit: J. Gerbrants als voorzitter, H. Jansen als secretaris, P. Klomp-Bueters als penningmeester, S. v.d. Heuvel en M. Nielsen als commissarissen. De naam "Geel-Zwart" werd gekozen omdat Piet Klomp-Bueters een shirt had van deze kleuren en hij aldus geen nieuw hoefde te kopen. De contributie bedroeg toen 15 cent per week.

Aanvankelijk was het grootste probleem het vinden van een veld. Na lang zoeken mocht de wei worden gebruikt die achter de kazerne van de militaire politie bij de "witte brug" lag. Op dit veld werd ook de fokveedag en de geitententoonstelling gehouden dus moest er van alles worden opgeruimd voordat de eerste wedstrijd tegen HUAC uit Helmond kon worden gespeeld. Om aan de competitie deel te mogen nemen moest een vereniging door 2 andere verenigingen worden voorgedragen. Door het spelen van een aantal vriendschappelijke wedstrijden was dit geen probleem.

In het seizoen '41-'42 werd voor het eerst deelgenomen aan de competitie en de heren werden dat seizoen meteen kampioen van de tweede klasse van de Zuid Nederlandse Hockey Bond. De competitiewedstrijden werden gespeeld op een veld aan de NCB-laan waar tegenwoordig Ambiance Restaurant, Party & Conferentiecentrum is gevestigd. In 1940 meldde een volledig damesteam zich aan als lid en werd de officiële naam van de vereniging: Rooms Katholieke Mixed Hockeyclub Geel Zwart. Vanaf de kansel werd door Deken Franssen destijds openlijk kritiek geuit tegen het "mixed". In 1941 was het ledental al gegroeid naar bijna 50 leden. In 1951 promoveerde Heren 1 naar de eerste klasse, de hoogste afdeling. Een jaar later was degradatie alweer een feit omdat de overige verenigingen een soort combine tegen Geel-Zwart vormden om Geel-Zwart uit de eerste klasse te werken. De accommodatie immers, een blokhut als paviljoen en een oude tramwagon (met 1e en 2e klas) als kleedruimte zonder douches, was niet van dien aard om in de eerste klasse te spelen. Na de periode NCB-laan werden de wedstrijden verplaatst naar het "schaopeweike". Dit veld lag tegenover de pastorie van de St. Lambertuskerk. Op de zaterdag werd er niet getraind, maar gras gemaaid. Met zo'n 15 handmaaiers werd het veld speelklaar gemaakt voor de wedstrijden op zondag.Via een veld op de hoek Spoorlaan-Stationsstraat (2 jaar) kwam Geel-Zwart op de AA-broeken terecht, alwaar naam werd gemaakt in de hockeywereld met promotie naar de hoogste klasse. Degradatie volgde al weer snel waarna het bergafwaarts ging met de hockeyvereniging. De oprichting van het huidige Mgr. Zwijsencollege heeft grote invloed gehad op de verdere groei van Geel-Zwart. Bij "gymnastiek" was hockeyen de belangrijkste buitensport en dat leverde veel goede hockeyers en hockeysters op. Door de oprichting van het huidige M.H.C. Uden vertrok een aantal goede spelers naar deze vereniging waarna besloten werd tot een vrijwillige degradatie. Het jaar daarop kon echter de kampioensvlag alweer in top.Op bestuurlijk niveau werd de crisis opgevangen door de terugkeer van een 'oudgedienden' zoals heer en mevrouw Bierens, de heer S. van den Heuvel en de heer A. Hoyng. Na de AA-broeken, waar de ijzerhoudende kleigrond langs de Aa het spelen soms weken onmogelijk maakte, werd het nieuwe Prins Willem Alexander Sportpark in gebruik genomen. Aanvankelijk lagen de hockeyvelden waar nu het hoofdveld en het clubhuis van voetbalclub Blauw-Geel zijn gesitueerd. Later werd nogmaals verhuisd naar de velden achter de huidige tennisbanen, tennishal en tafeltennishal. Het clubhuis werd toentertijd nog gedeeld met de tennisvereniging Frisselstein. Met de bouw in 1978 van een nieuw clubhuis en de twee kunstgrasvelden in 1983 en 1992 kreeg Geel-Zwart eindelijk haar vaste stek.Vervolgens werd een derde kunstgrasveld aangelegd op het terrein. Ook de matten van de andere velden werden volledig vernieuwd. Eind 1999 gebeurde er een ramp, toen het bestaande clubhuis in zijn geheel afbrandde. De periode daarna werd in alle spoed een noodgebouw uit de grond gestampt, waarna de wederopbouw van een nieuw onderkomen kon beginnen.

Later meer...  

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT