Indelingen 2018-2019 voor jeugdteams en de weg hier naartoe!

5 juni 2018

Selectiebeleid en Teamindelingen nieuwe seizoen
In maart heeft de Technische Commissie op de Geel-Zwart website jullie geïnformeerd over een nieuw selectiebeleid bij de jeugd. De TC streeft ernaar de selectieprocedure zo transparant en objectief mogelijk neer te zetten met aandacht voor de hockey-technische criteria in de categorie D t/m A.
De afgelopen maanden zijn daarom onafhankelijke beoordelaars naar wedstrijden en trainingen gaan kijken. Met de informatie van deze beoordelaars en de informatie van de trainers en coaches hebben we ook het mentale en sociale aspect beter kunnen beoordelen.

Vervolgens heeft er veel overleg plaatsgevonden over deze nieuwe werkwijze tussen TC en coördinatoren  Dit heeft geleid tot een aanvulling op het nieuwe beleid voor dit seizoen met een selectietrainingsperiode van 2 weken voor de 1ste en eventueel 2de teams. Dit kan per leeftijdscategorie verschillen.

Voorlopige teamindeling
Zoals jullie van ons gewend zijn publiceren wij de voorlopige teamindeling na de laatste competitiedag. Dit betekent dat op zondag 10 juni om 19:00 uur de voorlopige teamindelingen op de website staan. Hierin wordt ook duidelijk bij welke teams er nog selectie plaats vindt en wie daar dus voor in aanmerking komt.

Voor de jongens is een uitzondering gemaakt omdat zij nog doortrainen en de selectie op 24 juni bekend zal zijn. Vandaar dat deze er nog niet bij staan. 

Doortrainen
Vanaf a.s. maandag 11 juni gaan alle teams 2 weken in de nieuwe teamsamenstelling trainen. Het trainingsschema zal via de website bekend gemaakt worden.
De teams waarin nog geselecteerd wordt gaan ook 2 weken trainen. Tijdens de laatste training van deze 2 weken selectie periode zal door de trainer samen met iemand van TC/coördinator in het clubhuis aan de kinderen persoonlijk verteld worden in welk team ze worden ingedeeld. Dit kan een 1e, 2e of ander team (breedte team) zijn.

 
Inspraakavond
Op dinsdag 12 juni vindt er van 19:00-20:00 uur een inspraakavond plaats voor jeugdleden van A t/m D. Dan bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen omtrent de indeling, mocht er iets niet duidelijk zijn.

Jongste Jeugd
Voor de Jongste Jeugd is de procedure ook enigszins veranderd. In april is iedereen hierover geïnformeerd. Ook de Jongste Jeugd is de afgelopen weken bekeken door trainers en beoordelaars. Zij hebben op 9 juni de laatste wedstrijden en trainen daarna NIET meer door!

De voorlopige teamindeling van de Jongste Jeugd zal op 24 juni bekend worden gemaakt. Op 24 juni zullen ook de uitkomsten van de selectietrainingen in de voorlopige teamindeling op de website worden aangepast.

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT