Uitnodiging ALV Geel-Zwart (18 juni 20.00 uur)

5 juni 2018

Graag nodigen wij jullie uit in ons clubhuis voor onze algemene ledenvergadering op maandag 18 juni om 20:00 uur

 

                AGENDA:

 

1.       Opening

 

2.       Mededelingen voorzitter / ingekomen stukken

 

3.       Verslag ALV 19 juni 2017

 

4.       Jaarverslag secretaris seizoen 2017-2018

 

5.       Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018

 

6.       Verslag Kascommissie

 

7.       Aftreden bestuursleden / Verkiezing bestuursleden:

 

a)      Frank van der Heijden (voorzitter) zal functie officieel overdragen aan aspirant bestuurslid Joep van Meurs

 

b)      Open discussie naar aanleiding van openstaande vacatures:

-          Vacante functies per direct:

                                                                 i.      Penningmeester (ad interim ingevuld, maar is vacant sinds april 2018)

                                                              ii.      Bestuurslid Technische Hockeyzaken (interim ingevuld door bestuurslid senioren, maar is vacant sinds juni 2017)

-          Vacante functies op termijn:

                                                                 i.      Bestuurslid jeugzaken (vacant per juni 2019)

                                                              ii.      Secretaris (vacant per juni 2019)

 

8.       Begroting seizoen 2018-2019

 

9.       Vaststellen contributie seizoen 2018-2019

 

10.   VOG voor trainer/coaches en vrijwilligers

 

11.   Rondvraag

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT