UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 20 juni 2022

3 mei 2022
Nieuws afbeelding

Wij willen u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 20 juni aanstaande, aanvang 19.30 uur. De agenda voor deze vergadering is bijgesloten.

De ALV is bestemd voor alle leden van Geel-Zwart en wordt na twee digitale edities weer als vanouds gehouden in onze kantine. Wij hopen dat velen van u gehoor geven aan deze uitnodiging.

Bestuursverkiezing
De termijn van Jeroen de Boer bestuurslid senioren loopt af, Jeroen stelt zich herkiesbaar. 

De termijn van John Rams secretaris loopt af, John stelt zich niet herkiesbaar.
Wij zijn verheugd jullie te kunnen melden dat Marleen Mackenbach zich beschikbaar heeft gesteld voor deze bestuursfunctie en wij stellen de vergadering voor om haar te benoemen tot bestuurslid. Binnen het bestuur zal ze de functie van secretaris overnemen. Marleen draait inmiddels mee als aspirant bestuurslid.

(Tegen) kandidaten voor beide functies kunnen zich uiterlijk tot 13 juni as schriftelijk aanmelden bij het secretariaat.

Namens het bestuur, 
 
John Rams 
Secretaris

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT