Coronaprotocol Update juni 2021

9 juni 2021
Nieuws afbeelding

Wij zijn zeer verheugd dat er weer regionaal gehockeyd mag gaan worden. Om dit in goede banen te leiden en voor ieders gezondheid, willen we jullie herinneren aan de gemaakte afspraken. Houd je daarom aan onderstaande regels s.v.p., het belangrijkste is dat we weer gaan hockeyen! Dat is fijn, maar door het coronavirus is zeker nog niet alles bij het oude. Wij zetten hier de belangrijkste regels voor je op een rij.

 

Aankomst en vertrek
Kom niet te vroeg, een kwartier voor de wedstrijd mogen jullie het complex betreden en zodra de wedstrijd afgelopen is dient iedereen ook zo snel mogelijk het Geel-Zwart complex te verlaten. Ouders en toeschouwers zijn helaas nog niet welkom en per team mogen maximaal twee begeleiders mee het veld op. Van de gastenteams mogen circa 5 ouders (die als chauffeur zijn meegekomen) mee het Geel-Zwart terrein op.

 

Bij klachten: blijf thuis
Nog steeds de belangrijkste regel: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Dat thuisblijven geldt natuurlijk ook voor eenieder die verplicht in quarantaine zit. Bij een besmetting in een team bepaalt de GGD de gevolgen Bij een besmetting binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team.

 

Registratie
Iedereen kan zich vrijwillig registreren. Gebruik hiervoor de QR code die we op het complex aanplakken.

 

Houdt 1,5 meter afstand
Regels m.b.t. de 1,5 meter:

✓ Kinderen tot en met 17 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden.

✓ Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.

✓ Personen vanaf 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden als het nodig is voor de sportbeoefening.

✓ Publiek en overige bezoekers dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar.

 

Op 1,5 meter afstand in de dug-out.
Normaal spelcontact is toegestaan voor spelers die de hockeysport aan het uitoefenen zijn. Maar dat geldt niet vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de wedstrijd. Dat heeft nogal wat gevolgen. Bijvoorbeeld voor de bezetting op de bank. Daar zitten de wissels normaal gesproken dicht op elkaar gepakt. Dat kan met de coronamaatregelen niet meer. Dat betekent voor teams, dat er een paar stoelen buiten de dug-out moeten worden geplaatst om de 1,5 meter te kunnen garanderen.

Sportief zonder shake hands
We staan in het hockey voor sportiviteit en respect. Een teken daarvan is de shakehand na de line-up voor elke wedstrijd. De KNHB adviseert op dit moment zowel de line-up als de shake hands achterwege te laten. De stick shake kan een alternatief zijn.

 

Strafcorners
Maak de strafcorner maskers persoonlijk. Iedereen doet samen met de maskers bij de strafcorner. We hebben hiervoor geen maatregelen gekregen maar het is niet verstandig om de maskers tijdens de wedstrijd of training afwisselend te gebruiken, zoals normaal het geval is. KNHB adviseert dat elke uitloper zijn eigen masker markeert (met een lintje of een ander merkteken) en dit masker voorlopig zelf beheert en hygiënisch schoon houdt. Indien er hierdoor meer maskers in het team nodig zijn dan moet het team hiervoor zelf zorgen. Geel-Zwart stelt geen maskers beschikbaar.

 

Gebruik clubhuis
Onze kantine, terras, kleedkamers en douches zijn gesloten, ons clubhuis kan alleen gebruikt worden voor een toiletbezoek. Maak gebruik van aanwezige hygiëneproducten. Onze Coronawacht zal regelmatig een hygiëne-rondje maken.

 

Geniet en blijf gezond!
Het belangrijkste is dat iedereen een plezierige en sportieve wedstrijd kan spelen!

 

Wedstrijden online kijken
Als er behoefte is om een wedstrijd te streamen zou dit kunnen wel in eigen beheer en maximaal door 1 persoon te verzorgen. Deze persoon dient zich vooraf aan te melden bij Lysbeth Barten zodat de Coronawacht op de hoogte is van de komst van een ouder die de streaming verzorgt. Deze ouder dient op het complex een geel hesje te dragen!

 

Veel hockeyplezier

 

Bestuur VMHC Geel-Zwart


Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT