Algemene Leden Vergadering 5 juli 2021

18 mei 2021
Nieuws afbeelding

Wij willen u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die wij organiseren op maandag 5 juli aanstaande, aanvang 20.00 uur. De agenda voor deze vergadering is bijgesloten.

De huidige corona maatregelen dwingen ons om de ALV online te houden, vandaar dat we ervoor gekozen hebben om de ledenvergadering evenals vorig jaar via Microsoft Teams te houden. Mocht de regering nog versoepelingen aankondigen waardoor we de ALV wel live kunnen houden, dan wordt dit tijdig gecommuniceerd met jullie.
 
De ALV is bestemd voor alle leden van Geel-Zwart. Wij hopen dat velen van u gehoor geven aan deze uitnodiging. Wilt u deelnemen aan deze vergadering, dan dient u zichzelf aan te melden, aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 2 juli door een mail te sturen aan [email protected]

Alle leden die zich hebben aangemeld ontvangen voor aanvang van de vergadering een inlogcode via de mail.

Bestuursverkiezing
De termijn van onze penningmeester Alex Duthmann loopt af, Alex wil graag aanblijven als penningmeester en stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk tot 20 juni as schriftelijk aanmelden bij het secretariaat.

Namens het bestuur, 
 
John Rams 
Secretaris 

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT