Clubscheidsrechters

>Algemeen
>Het fluiten
>Spelregels
>Tips voor scheidsrechters
>Veel gestelde vragen en antwoorden

Algemeen
Een goede hockeywedstrijd heeft goede arbitrage nodig en dat is juist waarvoor hockeyclub Geel-Zwart een arbitragecommissie in het leven heeft geroepen. De missie is heel simpel: de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en waar mogelijk te verhogen, zodat eenieder op zijn of haar niveau een wedstrijd durft en kan fluiten op een zodanige manier dat beide teams hier profijt van hebben en plezier in het spel en fluiten behouden.

Wat is arbitrage?
Arbitrage is het in goede banen begeleiden van een wedstrijd op een sportieve, onpartijdige manier. Om dit goed te doen zijn er duidelijke afspraken tussen de scheidsrechters van de teams nodig. De belangrijkste afspraken zijn natuurlijk het navolgen van de spelregels. Deze zijn te vinden op de site onder het kopje ‘arbitrage’. Ook vind je hier tips om te fluiten. Heb je toch nog vragen over spelregels of wil je graag tips bij het fluiten? Mail dan naar [email protected].

Arbitragecommissie
Binnen de hockeyclub kennen we een arbitragecommissie die zich bezighoudt met het aanwijzen van scheidsrechters op wedstrijden, opleiding van scheidsrechters en tuchtzaken. Het begeleiden van de wedstrijden gebeurt door een senioren lid van de vereniging.

Het is belangrijk dat de scheidsrechters zo goed mogelijk, naar zijn of haar eigen vermogen ingedeeld wordt en hierbij ondersteunt wordt waar nodig. Dit alles op een plezierige manier om het plezier in het fluiten te verhogen. De doelstellingen van de arbitragecommissie zijn dan ook als volgt:

- Een prettigere sfeer te scheppen bij de vereniging om te fluiten en gefloten te worden;
- Het verhogen van de kwaliteit van de scheidsrechters;
- De motivatie bij de scheidsrechters te verhogen.

Geel-Zwart heeft een Arbitrageplan waar alle doelstellingen, regels en kwalitatieve doelstellingen voor clubscheidsrechters opgenomen zijn. Klik hier om dit arbitrageplan te downloaden.

Begeleiden
Bij de begeleiden van scheidsrechters door een senioren lid zijn de volgende zaken belangrijk:
- Positionering (het meelopen van de scheidsrechter);
- Manier van fluiten (actieve beweging);
- Durven te fluiten (er zijn);
- Samenwerking tussen de scheidsrechters;
- Voordeelregeling (flow of the game).

Het fluiten
Onder het moto ‘zonder scheids, geen wedstrijd’ wordt iedereen die meedoet aan de competitie (vanaf de B) ingedeeld om wedstrijden te fluiten. Als tweedejaars C mag je deelnemen aan het examen. Tot je je kaart hebt zal je als jeugdspeler (vanaf tweedejaars C) dus ook worden ingedeeld om te fluiten, maar dan voor de wedstrijden van de 8-tallen in plaats van de elftallen.
Het is binnen Geel-Zwart voor alle leden verplicht om vanaf de B-leeftijd zijn/haar scheidsrechterkaart te halen en om wedstrijden te fluiten. Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder vaak iedereen ingedeeld hoeft te worden om een wedstrijd te fluiten, en zo kunnen we de ‘belasting’ onderling een beetje verspreiden.Uiteraard zijn andere geïnteresseerden, zoals ouders van jeugdleden van harte welkom om ook het diploma te behalen en af en toe een wedstrijd te fluiten. In dit geval geef je zelf aan welk team en wanneer je wilt fluiten. Bij interesse stuur een mail naar [email protected].

Hoe vaak wordt je opgesteld om te fluiten?
Meestal blijft dit beperkt tot 2 à 3 keer per voor- of najaar seizoen. Het kan echter voorkomen dat er teveel "fluitteams”, A&B teams, gelijktijdig uitspelen waardoor we een tekort aan scheidsrechters hebben en een extra beroep op sommige teams moeten doen. We proberen dit echter wel altijd in de volgende seizoenhelft te corrigeren.

Wanneer moet je fluiten?
Zodra je in een A of B team speelt word je door de arbitragecommissie automatisch ingedeeld om te fluiten. Je kunt dit dan zien op de Geel-Zwart-site. Ongeveer twee weken voordat je ingedeeld bent om te fluiten, ontvang je hierover een bericht (mail/sms). Hierin staat vermeld wanneer, hoe laat, welk veld en welk team je moet fluiten. Ook wordt de wedstrijdcode hierin doorgegeven voor het invullen van het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier).Tweedejaars A-jeugd wordt ingedeeld op zondag, de overige jeugd op zaterdag. Senioren teams fluiten zowel op zaterdag als zondag om de wedstrijden te begeleiden en goed te laten verlopen.
Kun je NIET op het moment dat je bent ingedeeld dan zorg je ZELF VOOR VERVANGING. Geef wijzigingen ALTIJD even middels een mailtje ([email protected]) door. Dit geldt ook indien je een vervanger gevraagd hebt! Mailen naar de arbitragecommissie dat je niet kunt fluiten is zinloos!
Wanneer je ingedeeld bent en je komt niet opdagen dan zijn hier consequenties aan verbonden. Je ontvangt een mail dat je de eerst volgende keer je eigen team moet fluiten én wordt je ingedeeld om nog een wedstrijd te fluiten. De coach wordt hiervan ook op de hoogte gebracht.

Hoe regel je vervanging?
Fluiten is in de 1e plaats een teamverantwoordelijkheid! Het moet dus wel raar lopen als een van je medespelers jou niet wil helpen bij jouw fluitprobleem. Zaak is natuurlijk wel dat je dit tijdig doet en niet pas op het allerlaatste moment! Het ruilen van een scheidsrechterbeurt is een goede optie om elkaar te helpen.
Voor de duidelijkheid: Je kunt dus niet afzeggen en vervanging is pas geregeld als de door jou gevraagde vervanger dit bevestigd heeft. Tot die tijd blijft het dus ten allen tijde jouw verantwoordelijkheid.

Scheidsrechters die niet in staat zijn om te fluiten of geen vervanging kunnen vinden hebben de mogelijkheid om de wedstrijd ‘te verkopen’. Om dit voor iedereen mogelijk te maken publiceren we op de website een lijstje met je voornaam, team en je telefoonnummer. Potentiële verkopers benaderen je via een WhatsApp, je geeft beschikbaarheid en je tarief door en bij verkoop stuur je een betalingsverzoek via apps als Tikkie of GRPPY. Verkopers ontvangen dan een betaalverzoek in WhatsApp, te voldoen met iDEAL. Verkoper en koper blijven verantwoordelijk voor tijdige betaling. De club bemiddelt hier niet in.

Gemiddelde tarieven voor het doorverkopen zijn € 7,50 voor beginnende scheidsrechters tot € 12,50 voor 1ste lijns wedstrijden.

- Anne: 06-81794396
- Wouter: 06-40292913
- Juliën-Thomas: 06-20477007
- Isabelle: 06-39762812
- Thomas: 06-39741062

Is er een sanctie als ik niet kom fluiten?
Jazeker, zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Als je verzuimd, dan wordt je zo snel mogelijk nogmaals ingedeeld én fluit je bij je eigen team een wedstrijd.

Is het behalen van een scheidsrechterkaart verplicht?
Vanaf 16 jaar en ouder verplicht de KNHB dat je kennis hebt genomen van de spelregels. Om dit te toetsen is het volgen van de scheidsrechtercursus en het behalen van de scheidsrechterkaart een verplichting. Hiermee laat je zien dat je de spelregels voldoende beheerst om te kunnen spelen en fluiten.
Meestal is dat het 1e jaar dat je in de B-categorie speelt. Ook als je in de C-categorie speelt kun je al je scheidsrechterkaart halen. Stuur dan even een mail naar: [email protected]

Spelregels
Het complete en meest actuele spelreglement van de KNHB Veldhockey, Zaalhockey en alle updates kun je nalezen op de site van de KNHB: spelregelementen.
Bij hockey veranderen de regels regelmatig blijf de site checken voor updates!
Er is op internet een hockeyscheids forum te vinden. Heb je vragen of wil je iets nakijken: neem hier eens een kijkje! Doel van het forum is delen van kennis en ervaring van hockeyscheidsrechters van clubscheidsrechters tot en met bondscheidsrechters.

Tips voor scheidsrechters
Houding en fluiten:
- Fluit hard (niet uitademen, maar blázen); niet láng blazen, maar hárd blazen. Zorg voor een goede fluit. Als je zachtjes fluit, denken ze dat je niet zeker bent, of ze horen het niet en spelen door.
- Probeer te variëren in je fluitsignalen. Kort en minder hard voor kleine overtredingen. Harder voor fysieke fouten en duidelijk en streng voor echte rottigheden. Een voor iedereen zichtbare shoot die tot een strafcorner leidt, moet je met een kort signaal aangeven. Een hak op een stick die buiten de cirkel tot een strafcorner leidt moet je met een duidelijk hard en streng signaal aangeven.
- Wijs na het fluitsignaal duidelijk en met gestrekte armen aan; niet ‘bang zijn’ om aan te wijzen. Als je lang wacht tussen fluitje en aanwijzen, dan lijkt het of je het niet zeker weet.
- Geen aanwijzingen meer met twee armen. Duidelijk aanwijzen, met je rug naar de zijlijn en met je arm gestrekt. Groot maken.
- Een vrije slag voor de aanval geef je aan met je rechterarm, een vrije slag voor de verdediger met je linkerarm.
- Probeer met je rug naar de zijlijn te staan als je aanwijst, dan wordt je ‘breder’. Daarnaast krijg je ook een beter overzicht.
- Nadruk op manier van aanwijzen. ‘Groot’ zijn en met overtuiging aanwijzen. Variatie in handgebaar: open hand voor iets kleins, priemende vinger voor iets serieus.

Positie in het veld
- De standaard looproute is de ‘hockeystick’. Als de bal op de ‘andere helft’ is, loop je langs de zijlijn mee tot in de buurt van de 23-meterlijn. Vanaf jóuw 23-meterlijn buig je af richting tweede streepje op de achterlijn (rechts van het doel).
- Fouten in de looplijn zelf corrigeren. Het aanhouden van deze lijn wordt nu belangrijk.
- Loop altijd vóór de aanval uit als men jouw kant op komt; dan zie je het spel veel beter.
- Zoek je standaard looplijn. Zorg dat je standaard een paar meter voor de rechtsbuiten uit loopt.
- Wees niet bang om in de cirkel te komen. De ‘hockeystick’ route gaat echt ver de cirkel in, tot ongeveer 5-8 meter van de rechterdoelpaal, bij de achterlijn.
- De betere scheidsrechter staat in de cirkel als de aanval daar aankomt. Deze is voor de meesten veel dichter bij het doel dan ze voorheen durfden.
- Loop spelers niet in de weg, maar begrijp dat je dichtbij moet staan om het goed te zien.
- Let er op dat een spelers’ eerste reactie bij een fluitsignaal tegen is, om te kijken waar de scheidsrechter staat. De speler gelooft een fluitsignaal veel sneller als hij het gevoel heeft dat de scheidsrechter dusdanig stond dat hij het goed kon zien.

Spelregels
- Probeer het verschil te zien tussen een opzettelijke overtreding en iets doms. Fluit iets harder voor een opzettelijke overtreding.
- Het minder hard fluiten (maar wel duidelijk!) voor een ‘gewone’ overtreding neemt vaak frustratie weg. De speler weet zelf wel dat hij fout zat en heeft daar geen extra aandacht (door een overdreven fluitsignaal) voor nodig. Als je díé techniek beheerst, is een streng fluitsignaal dubbel zo effectief.
- Als een verdediger een opzettelijke overtreding maakt buiten de cirkel, binnen het 23-metergebied, dan moet je een strafcorner geven. Zeg erbij dat je dit doet omdat het opzettelijk was, dan leert men ervan.
- Een betere scheidsrechter herkent de duidelijke opzet (bij de mindere teams) en geeft een strafcorner. Hij herkent bij betere teams echter ook de professionele opzettelijkheden buiten de cirkel en bestraft die ook met een strafcorner. Hij pikt de juiste fouten eruit en toont de spelers op deze manier dat hij het spelletje begrijpt. Een goede scheidsrechter geeft strafcorners voor de échte opzettelijke fouten, toont daarmee de verdediging dat hij herhalingen óók zal bestraffen. En voorkomt hiermee (als de verdediging slim genoeg is) dat men de rottigheden herhaalt.
- Een betere scheidsrechter ziet het verschil tussen ‘het ziet er opzettelijk uit, maar het is in feite gewoon onkunde’ en ‘de speler doet alsof het onhandigheid is, maar het is gewoon opzet’.
- Neem goed met elkaar door wanneer je een vrije slag geeft, wanneer het een strafcorner is en wanneer een strafbal. Met name het geven van een strafbal komt niet zoveel voor. Besteed daar wat aandacht aan.
- De betere scheidsrechter maakt op dit gebied geen vergissingen meer.

Samenwerken en controle
- Je bent met twee scheidsrechters en je mag (en móét) elkaar helpen als de ander iets niet kan zien. Maar geef die ander wel even de kans om te fluiten. Als er iets op de helft van je collega gebeurt, moet je klaar zijn om te fluiten, maar eventjes wachten om te zien of hij al zelf fluit.
- De betere scheidsrechter gaat tot ruim over de middenlijn mee met zijn collega en fluit ondersteunend in zijn verre hoek. Maar is op tijd terug op zijn eigen helft voor de aanval uit.
- Niet mee wijzen met elkaar; vroeg of laat wijzigt je collega eens zijn oorspronkelijke beslissing en sta je alsnog tegen elkaar in te wijzen. Alleen aanwijzen als je collega naar je kijkt en er dus kennelijk om vraagt.
- Praat met elkaar voor de wedstrijd en in de rust en neem even door waar je elkaar wilt helpen.
- Goede samenwerking is prima, dat vinden de spelers prettig, maar zorg dat je nooit de indruk wekt dat je de spelers maar slecht vindt spelen!
- Betere scheidsrechters hebben een goed contact met de spelers en snappen dat als iemand net een doelpunt of een zware overtreding tegen heeft gekregen, hij even kwetsbaar is. Goede scheidsrechters weten dat je dan niet op elke kik moet reageren, maar dat een begripvolle blik vaak veel beter is.
- Als je commentaar krijgt, raak dan niet meteen van slag. Ook niet direct boos worden, maar beleefd vragen of men op wil houden. (Maar soms werkt het prima om te doen alsof je het niet hoort). Maar bedenk wel dat als iemand zegt dat het shoot was, terwijl jij het niet zag, dit een goed moment is om even naar je collega te kijken. Misschien zag hij het wel en kan hij je helpen. Dan kun je alsnog fluiten, of je beslissing aanpassen.
- Het toegeven van je eigen fouten is één van de moeilijkste elementen van het fluiten. Toch creëer je daardoor juist begrip. Een betere scheidsrechter is ook rustig genoeg om in een onduidelijke situatie de benadeelde spelers even kort uitleg te geven. Zorg dat de vrije bal dan niet snel genomen wordt, want anders heeft de aanval extra voordeel.
- Een betere scheidsrechter kan éven wachten met fluiten, om te zien of er geen voordeel uit komt en dan alsnog de overtreding bestraffen omdat hij ziet dat het balbezit niet tot balvoordeel leidt.
- Een betere scheidsrechter fluit niet te snel voor een overtreding (nooit de fluit in je mond houden), weet goed het verschil tussen ‘hij houdt de bal’ en ‘hij houdt voordeel, want hij kán ook wat met de bal’. Een goede scheidsrechter fluit snel voor overtredingen waarbij er geen kans op voordeel is.

Plezier
- Een wedstrijd heeft 24 deelnemers. De fluitisten horen erbij. Zij sporten ook mee. Heb veel plezier en straal dit uit (zonder gek te doen).
- De betere scheidsrechter gaat het gesprek niet uit de weg en is ontspannen

Veel gestelde vragen en antwoorden

Ik ben ingedeeld om een wedstrijd te fluiten, maar ik kan niet op die datum/tijd. Wat moet ik nu doen?

Als je niet kunt fluiten, zoek je zelf een vervanger. Je geeft aan de indeler door welke vervanger voor jou in de plaats de wedstrijd fluit. Dit doe je via de mail waarin je bent aangewezen als scheidsrechter.

Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb geen scheidsrechterkaart. Dan kan ik toch geen wedstrijd fluiten?

Waarschijnlijk ben je ingedeeld voor een wedstrijd van de jongste jeugd. Daar heb je geen kaart voor nodig. Kijk op de site (je vindt een link op deze pagina) voor de spelregels voor de jongste jeugd (3-tallen, 6-tallen en 8-tallen). Ben je ingedeeld bij een elftalwedstrijd, stuur dan even een mail naar [email protected].

Wanneer moet ik een scheidrechterkaart halen?

Alle leden vanaf de B-jeugd worden opgeroepen voor een scheidsrechtercursus. De cursus bestaat uit een E-learning, afgesloten met een examen op de club.

Ik vind fluiten leuk. Is er een mogelijkheid om hier meer mee te doen?

Meld je bij de arbitragecommissie via [email protected]

Bij onze wedstrijd is er een scheidsrechter niet op komen dagen, wat moet ik nu doen?

Meld dit altijd bij het volgende e-mailadres [email protected]

 

 

 
 

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT